top of page

Algemene informatie en voorwaarden Veerkracht voor professionals

De drijvende kracht achter dit opleidingsinstituut ben ik zelf. Naast jarenlange ervaring in het behandelen van psychische problematiek en het geven van supervisie en intervisie is het een lang gekoesterde wens mijn kennis en kunde, met name op het vlak van gezondheidsrecht en tuchtklachten, vorm te geven in een opleidingsinstituut en zo collega’s te begeleiden in professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Het actuele aanbod is te vinden op de website. 

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen aan vera@psychologieveerkracht.nl. Na aanmelding ontvangt u de volledige factuur en uw aanmelding wordt definitief ingeschreven als u de factuur heeft voldaan.

 

Betalingstermijn

De factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de factuur vermelde rekening onder vermelding van het factuurnummer.

 

Bedenktermijn
Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien u tijdens de bedenktermijn (die start op dag van schriftelijke aanmelding) de aanmelding wilt annuleren, kan dat kosteloos.

 

Annulering/verhindering

U kunt de cursus tot 4 weken voor aanvang van de cursus annuleren tegen 50,00 euro annuleringskosten. Bij annulering korter dan 4 weken voor de cursusdatum vindt geen restitutie meer plaats. Indien u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. 

Indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, of als de docent door persoonlijke omstandigheden, dan wel in verband met eventuele (Corona) maatregelen, niet in staat is tot het geven van de training, komt u in aanmerking voor het volgen van de training op een andere datum.


Overig

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Veerkracht van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

Bij inschrijving van de training verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Copyright en eigendomsrecht
Copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Vera Austen. 

 

Klachtenregeling 

Heeft u een klacht over het aanbod van ‘Veerkracht voor professionals’? Dan nodig ik u uit mij hier in eerste instantie over te bellen of een gesprek in te plannen. Maar u mag natuurlijk ook de klacht schriftelijk indienen. Binnen 10 werkdagen mag u een reactie van mij ontvangen. 

Vermeld bij een schriftelijke klacht de volgende gegevens:

  • Onderwerp: training / examen / overig

  • Omschrijving van uw klacht

  • Uw naam

  • Uw emailadres

  • Uw telefoonnummer

  • Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)

 

Mail naar: vera@psychologieveerkracht.nl o.v.v. klacht opleidingsinstituut. 

Ik doe mijn uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Algemene info en voorwaarden Veerkracht voor 
professionals

bottom of page